ช้อปสินค้าผ่านเว็บไซต์ SportsMAAX.com ง่ายๆ จบใน 4 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 การสมัครสมาชิกใหม่ / เข้าสู่ระบบสำหรับสมาชิกเดิม

เลื่อนขวาเพื่อดูขั้นตอนต่อไป >>

เลื่อนขวาเพื่อดูขั้นตอนต่อไป >>

ขั้นตอนที่ 2 การสั่งซื้อสินค้า

เลื่อนขวาเพื่อดูขั้นตอนต่อไป >>

ขั้นตอนที่ 3 เลือกวิธีการชำระเงิน

เลื่อนขวาเพื่อดูขั้นตอนต่อไป >>

ขั้นตอนที่ 4) เสร็จสิ้นการสั่งซื้อและรอรับสินค้าตามที่อยู่ที่แจ้งไว้

Scroll to Top